1. 1.Bendrosios nuostatos 

 2. 1.1. Šios internetinės parduotuvės taisyklės (toliauTaisyklės“) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatoma Pirkėjo ir koralu.lt el. parduotuvė veikianti pagal Ritai Tiaškevičienei  išduotą individualios veiklos pažymą 945269 (toliauPardavėjas) teisės bei pareigos, pirkimopardavimo sutarties sudarymo, prekių įsigijimo ir apmokėjimo jas sąlygos, produktų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimupardavimu koralu.lt  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 

  1.2. Pirkti koralu.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. 

  1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.2. punktu, turi teisę pirkti prekes koralu.lt internetinėje parduotuvėje. 

  1.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles, Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. 

  Internetinės parduotuvės koralu.lt prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijose bei Europos Sajūngoje. 

  2. Vartotojai, www.koralu.lt puslapyje nurodydami savo Asmens duomenis, laikomi susipažinę ir sutinka, kad www.koralu.lt jų duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei LR teisės aktais nustatytais tikslais. 

  Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Lankytojams, kurie neprisiregistravę naudojasi puslapiu, tiek, kiek leidžia puslapio naudojimosi taisyklės. 

  Jūs visada galite kreiptis į puslapio www.koralu.lt valdytoją ir: 

  gauti informaciją apie tvarkomus jūsų asmens duomenis;-pareikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis; 

  nesutikti, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nesutinkate, prašome kreiptis el. paštu: info@koralu.lt 

  Taip pat šią informaciją galite keisti savo vartotojo paskyroje. 

  Mes užtikriname, jog jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kurių paslaugomis naudojamės jums žinant norėdami įvykdyti jūsų užsakymą. Tai galėtų būti: 

  siuntų pristatymo tarnybos: DPD, Omniva, Lietuvos paštas; 

  Kokie asmens duomenys tvarkomi 

  Vardas, pavardė; 

  kontaktinė informacija: telefono numeris ir adresas; 

  mokėtojo adresas ir pristatymo adresas; 

  banko sąskaitos numeris; 

  prekių ir paslaugų kainos, duomenys, susiję su mokėjimais (pirkimo istorija); 

  klientų aptarnavimo informacija; 

  kita informacija, susijusi su klientų apklausomis ir (arba) pasiūlymais. 

  Kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys 

  Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį su klientu. 

  Asmeniniai duomenys naudojami klientų užsakymų tvarkymui ir prekių pristatymui. 

  Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, prekės, kiekis, kliento duomenys) naudojami įsigytų prekių ir paslaugų apžvalgai bei klientų pageidavimų analizei. 

  Banko sąskaitos numeris naudojamas pinigų klientui grąžinimui. 

  Asmeniniai duomenys, pvz. el. pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas, pavarde apdorojami, siekiant išspręsti visus su prekių ar paslaugų teikimu susijusius klausimus klientų aptarnavimui. 

  ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 

  www.koralu.lt įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. 

  www.koralu.lt gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal www.koralu.lt nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Koralu.lt pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 

  www.koralu.lt taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus. 

  www.koralu.lt garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. 

  1. 3. Pirkimopardavimo sutarties sudarymas 

  3.1. Pirkimopardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtukąPirkti“ ar „Užsakytibei pats apmoka prekes. 

  3.2. Pirkimopardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. 

  3.3. koralu.lt yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis. 

  1. 4. Pirkėjo teisės ir pareigos 

  Pirkėjo teisės ir pareigos. 

  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.koralu.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

  4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

  4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka. 

  4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

  4.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.koralu.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis nustatytų Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, kurios nurodytos www.koralu.lt, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

  4.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti užsisakytas paslaugas ar prekes, pristatymo paslaugą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

  . 

  1. 5. Pardavėjo teisės ir pareigos 

  5.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.koralu.lt teikiamomis paslaugomis. 

  5.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

  5.3. Pardavėjas garantuoja paslaugų ir prekių kokybę. 

  5.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą (Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri nurodoma elektroninės parduotuvės registracijos metu). 

  5.6. Jei Pirkėjas bando piktavališkai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti, nutraukti ir apriboti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako nuostolius, kuriuos patirs Pirkėjas. 

  1. 6. Paslaugų ir prekių kainos, atsiskaitymo prekes tvarka ir terminai. 

  6.1. Paslaugų ir prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. 

  6.2. Už užsisakytas paslaugas ir prekes pirkėjas atsiskaito naudojantis el. bankininkyste per Paysera.lt ir Make Commerce mokėjimų sistemą. Pinigus pirkėjas perveda į el. parduotuvės www.koralu.lt  atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje. 

  6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą paslaugas ar prekes rezervuojama seminaro dalyvio vieta ar pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas. 

  6.4. Sąskaita faktūra, pirkėjui paprašius, siunčiama pirkėjui el. būdu registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. 

  1. 7. Prekių pristatymas 

  7.1. Prekes Pardavėjas pristato Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją). 

  7.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą, nurodyti tikslų kontaktinį telefono numerį ir kitą papildomą informaciją (laiptinės kodas ar pan.). 

  7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatyti nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 

  7.4.Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos. 

  7.5. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). 

  7.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. 

  Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. 

  7.7. Pristatymo kaina yra fiksuota ir nekinta perkant daugiau nei vieną prekę. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas kiekis, nepilna produkto komplektacija. 

  7.8. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekių pristatymo dokumente. 

  7.9. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos grąžinamų prekių sumos. 

  1. 8. Garantija 

  8.1. Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo kokybės garantija. 

  8.2 Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta pagal Lietuvos teisės aktus. 

  8.3. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės nenurodyta kitaip. 

   

  1. 9. Prekių grąžinimas ir keitimas 

  Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja: 
   

  Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11) straipsniuose nustatyta tvarka.  

  Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 

  Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus: 
  – grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje. Reikalavimas grąžinti prekes originalioje pakuotėje netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia prekės išbandymo laikotarpį arba išbandymo garantiją. Kitais atvejais (pinigų grąžinimo garantijos, nuotolinės pirkimo – pardavimo atsisakymo atvejais) reikalavimas, kad prekė būtų originalioje pakuotėje, taikomas; 

  – grąžinama prekė turi būti supakuota taip, kaip ir buvo gamykliškai (teisingai sudėliotos pakavimo medžiagos), kad galėtų būti saugiai transportuojama. Taip užtikrinamas didesnis siunčiamos prekės saugumas. Jeigu kyla klausimų dėl teisingo prekės supakavimo, galite susisiekti nurodytais kontaktais ir konsultuotis; 

  – grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 
  – grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį arba išbandymo garantiją); 
  – grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį arba išbandymo garantiją); 
  – turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės; 
  – grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Pirkėjo gauta; 
  – grąžinant prekę, būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas); 
 

    

  Garantija nėra taikoma: * 
  • prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių; 
  • prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį; 
  • prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės; 
  • prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais; 
  • prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise; 
  • kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.); 
  • jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.; 
  • jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties); 
  • gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo; 
  • susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.); 
  • informacijai, saugomai informacijos nešikliuose; 

  * Garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3 dalimi. 

   
  Jei parduotuvės darbuotojas nustato, kad Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tokiu atveju mūsų parduotuvėje, pateikus prekės pirkimo dokumentą, turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba grąžinti Jums sumokėtus pinigus už prekę. 
  Jei parduotuvės darbuotojas nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti, nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Pasirinkus du pastaruosius variantus, kartu su pirkimo dokumentu pristatote prekę į parduotuvę. Jei nuspręsite prekę remontuoti, praneškite apie tai Jus aptarnaujančiam parduotuvės darbuotojui. 
  Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. 


  Pirkėjas grąžinamas prekes turi pristatyti KORALU.LT,  biuro adresu: Sausio 13-osios g. 2, Vilnius, LT-04343 

   
  Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11, pakeistas 2014-07-22 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738) nustatytas teises. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, šiame dokumente nustatyta pinigų grąžinimo, prekės keitimo analogiška ar kita preke sąlygos ir tvarka. 
  SVARBU: Autobusų siuntų tarnyba ar Lietuvos paštas iki galutinio adresato siuntų nepristato, todėl prekes grąžinti privaloma per kurjerių tarnybą arba pristatyti patiems. 
 
  Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiąjam asmeniui priimti grąžinamus pinigus. 

  Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 6 dalis numato, jog vartotojas praneša verslininkui apie sutarties atsisakymą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties, arba pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės).  

  Prekių grąžinimo termino skaičiavimas: 

  Vartotojas turi teisę nutraukti nuotolinę sutartį per 14 dienų turi nuo to momento, kai gauna užsakytas prekes. 

  Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad 14 dienų nuotolinės sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų, kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: 
  a) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; 

  b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.  

  Dėl prekės siuntimo ir grąžinimo išlaidų padengimo: 

  • Vadovaujantis teisės aktais, prekės siuntimo (vartotojui) išlaidas turi atlyginti pardavėjas grąžindamas už prekę (prekes) sumokėtus pinigus, o prekės grąžinimo išlaidos tenka vartotojui.  

  • Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. 

  Dėl prekinės išvaizdos: 

  • Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti jų būklę, kiekį ir kokybę. 

  • Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnio 8 punkte nurodyta, kad vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. 

  • Europos Komisijos parengtame rekomendaciniame dokumente dėl 2011-10-25 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (toliau – Direktyva) nurodoma, kad „kai kurie vartotojai pasinaudoja teise atsisakyti sutarties po to, kai prekėmis pasinaudoja daugiau nei būtina nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimo būdą. Tokiu atveju vartotojas neturėtų prarasti teisės atsisakyti sutarties, bet turėtų atsakyti už bet kokį prekių vertės sumažėjimą. <…>“. Vadovaujantis Direktyvos 14 straipsnio 2 dalimi vartotojas atsako „už prekių vertę, sumažėjusią dėl veiksmų su prekėmis, nebūtinų nustatyti, koks yra prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia“. 47 konstatuojamojoje dalyje šis įsipareigojimas paaiškintas išsamiau: „<…> Siekdamas nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimo būdą, vartotojas turėtų elgtis su preke ir ją apžiūrėti tik tokiu pačiu būdu, kaip jam būtų leista tą atlikti parduotuvėje. 

  Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 dienų po to, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan. 

  Prekes galima grąžinti darbo metu: I-V, 9 – 17 val. Koralu.lt  vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida. 
  Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso ir Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatomis. 
  Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas. 

  DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI 

  Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. 
  Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ 

   

   

  1. 10. Apsikeitimas informacija 

  10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 

  10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriujeKontaktainurodytu adresu. 

  1. 11. Baigiamosios nuostatos 

  11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
  11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
  11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
  11.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir koralu.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl koralu.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr. 

   
   

Rekvizitai

Rita Tiaškevičienė

Individualios veiklos pažymos Nr. 945269

Adresas Sausio 13-osios g. 2, Vilnius LT-04343

Koralų grožio namai

2020 © Visos teisės saugomos. Svetainių kūrimas